Kalkning av fasader

Den perfekta fasaden kräver ett bra underlag. Kalk ger murade väggar ett effektivt skydd mot väder och vind, och efter behandlingen blir fasaden dessutom snygg. När kalkningen utförs efter konstens alla regler har huset också målats på det mest hållbara sättet.

Att måla en fasad med kalkfärg

Kalkfärg kan inte användas när en fasad tidigare har målats med plastfärg eller oljefärg. Däremot går det utmärkt att använda kalkfärg på rena putsytor samt fasader som tidigare har målats med kalkfärg. Målning med kalkfärg bör utföras under våren eller tidigt på sommaren. Då hinner färgen hårdna innan kylan kommer.

Vid låg luftfuktighet kan man först behöva vattna fasaden så att den är fuktig. Då binder färgen bättre till underlaget.

Vi börjar alltid med att borsta av fasaden så att smuts, damm och lös färg försvinner. Vi tvättar även fasaden noggrant för att få den helt ren.

Därefter målar vi med den kalkfärg som du – eller vi tillsammans – har valt. När vi arbetar med vit kalkfärg, som inte innehåller något färgpigment, kan det behövas upp till fem strykningar för att resultatet ska bli riktigt bra. Har vi tillsatt färgpigment räcker det oftast att stryka två gånger.

Kalk har använts som byggnadsmaterial under mycket lång tid och har än idag en självklar plats när det gäller att bevara vårt kulturarv. Kalkbundna färger ger dessutom ofta ett levande intryck, till skillnad från den felfria jämnhet som många andra färgtyper ger.

Kalkning av fasad
Kalkning av fasad

Låt oss ta hand om ditt kommande fasadprojekt!

Vi utför en rad olika fasadarbeten och levererar alltid högsta kvalitet.

Våra tjänster

Du kan tryggt anlita oss för ett flertal olika fasadtjänster – från sprutning med stänkputs och professionell målning till traditionell kalkning, slamning samt mur- och putslagningar. Vi förskönar och skyddar med skicklighet och kvalitet.