Målning av putsfasad

Vi är specialister på målning av putsfasader, en tjänst som ger din fastighet nytt liv och bra skydd.

Vi inleder med grundlig rengöring av fasaden för att säkerställa att ytan är fri från smuts och lös puts. Denna första fas är avgörande för att målningen ska hålla länge och se bra ut.

Mindre skador på putsen reparerar vi omsorgsfullt för att skapa en jämn och hållbar grund för målningen.

Vi använder högkvalitativ putsgrundning där det behövs för optimal vidhäftning av färgen. Målningen utförs sedan alltid med noggrannhet, antingen med penslar, rullar eller sprutpistoler, beroende på projektets krav och ytans karaktär.

Vi vet att varje fasad är unik och anpassar oss alltid efter förutsättningarna. Därmed kan vi inte bara skapa en vacker yta, utan också ge fasaden förutsättningar att hålla länge med ett starkt skydd mot väder och vind.

Målning av fasadputs
Målning av fasadputs

Låt oss ta hand om ditt kommande fasadprojekt!

Vi utför en rad olika fasadarbeten och levererar alltid högsta kvalitet.

Våra tjänster

Du kan tryggt anlita oss för ett flertal olika fasadtjänster – från sprutning med stänkputs och professionell målning till traditionell kalkning, slamning samt mur- och putslagningar. Vi förskönar och skyddar med skicklighet och kvalitet.